پسر نونهالی از دل فوتبال اسالم با بازی های زیبایش هزاران نفر را در ماه مبارک رمضان به سالن شهید نعمت زاده اسالم آورد، امروز کمتر کسی است که ماهان صادقی را نشناسد،این نونهال در آینده دست مسی و رونالدو را خواهد بست.

 

۳.۳

خلاصه

فوتبال اسالم

Sending
User Review
۴.۶ (۵ votes)