سهراب شفقی کبدی باز اهل تالش امسال در ترکیب تیم رشت حضور دارد و این تیم را در انتخابی لیگ دسته یک کشور همراهی میکند. شفقی سابقه حضور در تیم لیگ برتری دهیاران تالش و چند عنوان قهرمانی گیلان را داد. تالش قطب اصلی کبدی در استان گیلان میباشد و داری تیم لیگ برتری بنام عقاب در سوپر لیگ کبدی ایران است
برای این جوان تالش آرزوی موفقیت داریم