به گزارش”تالش اسپرت”، رده‌ی سنی تیم‌های فوتبال پایه برای فصل جدید رقابت‌های لیگ کشور و مشخص شد و بر این اساس سال تولد بازیکنان تیم‌های رده سنی اعلام گردید.

 

بر این اساس برای بازی‌های سال ۹۷ تیم‌ها در رده‌ی نونهالان از بازیکنان متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۸۲ به بعد می‌توانند استفاده کنند.

 

در رده‌ی سنی نوجوانان بازیکنان باید متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ باشند.

 

در رده‌ی سنی جوانان بازیکنان باید متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۷۹، ۸۰ و ۸۱ باشند.

 

در رده‌ی سنی امید نیز بازیکنان باید متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ باشند.

مشخص شدن سن و سال تیم‌های پایه در فصل جدید